سبد مقایسه (0)

مقایسه
سوئیچ
WS-C2960X-24PS-L

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

WS-C2960X-24PS-L

سویئچ سیسکو  نا موجود
WS-C3850-24S-S

امتیاز کاربران: 3.00 (از مجموع 1 رای)

WS-C3850-24S-S

سویئچ سیسکو108,000,000 تومان
WS-C3850-24T-S

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

WS-C3850-24T-S

سوئیچ سیسکو56,000,000 تومان
WS-C3850-12S-S

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

WS-C3850-12S-S

سوئیچ سیسکو  نا موجود
WS-C2960+24PC-L

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

WS-C2960+24PC-L

سوئیچ سیسکو  نا موجود
WS-C2960X-48TS-L

امتیاز کاربران: 3.50 (از مجموع 2 رای)

WS-C2960X-48TS-L

سوئیچ سیسکو32,000,000 تومان
WS-C2960X-24TD-L

امتیاز کاربران: 3.75 (از مجموع 2 رای)

WS-C2960X-24TD-L

سوئیچ سیسکو  نا موجود
 WS-C2960X-24PC-L  سوئیچ سیسکو

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

WS-C2960X-24PC-L سوئیچ سیسکو

سوئیچ سیسکو  نا موجود
WS-C2960X-48TD-L

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

WS-C2960X-48TD-L

سوئیچ سیسکو  نا موجود
WS-C2960X-24PD-L

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

WS-C2960X-24PD-L

سوئیچ سیسکو  نا موجود
WS-C2960X-48FPD-L

امتیاز کاربران: 0.00 (از مجموع 0 رای)

WS-C2960X-48FPD-L

سوئیچ سیسکو  نا موجود
WS-C2960X-48FPS-L

امتیاز کاربران: 5.00 (از مجموع 1 رای)

WS-C2960X-48FPS-L

سوئیچ سیسکو  نا موجود
گفتگوی آنلاین
0
x